حداقل قیمت خیار همدان و یزد

صادرکنندگان محترم داخلی توجه داشته باشید که شرکت بازرگانی ویتامین در سال
جاری، با ارائه حداقل قیمت برای خیار صادراتی همدان و یزد قصد دارد تا حجم
فروش خود را در این راستا افزایش دهد.

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید