صادرات خیار گلخانه ای درختی به روسیه

طبق آمار بدست آمده، در سال گذشته حجم صادرات ارقام مختلف از خیار گلخانه
ای درختی به بازار روسیه، ۳۰ درصد افزایش داشت که این میزان ممکن است در
سال جاری نیز بالاتر برود.

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید