صادرات عمده انگور یاقوتی قرمز ایران

انگور یاقوتی قرمز ایران که خواهان خوبی در بازارهای خارجی دارد، صادرات عمده و بالایی به کشورهای مختلف داشته است.

بیشتر بخوانید

خرید انگور یاقوتی قرمز شیراز

خیلی از مشتریان داخلی و خارجی بودند که در این دو سال اخیر، بهترین نوع از انگور یاقوتی قرمز منطقه شیراز را به صورت عمده اقدام به خرید نموده اند.

بیشتر بخوانید

خرید انگور یاقوتی قرمز شیراز برای صادرات

امسال بدلیل کاهش حجم برداشت انگور صادراتی یاقوتی قرمز منطقه شیراز، میزان خرید مشتریان برای صادرات نیز افت پیدا کرده است.

بیشتر بخوانید

رشد تولید انگور یاقوتی قرمز شیراز

انواع انگور یاقوتی کدامند؟ آیا نوع قرمز انگور در ایران بیش ترین فروش را
دارد؟ کاشت و تولید انواع انگور در شهر شیراز تا چه اندازه رشد کرده است؟

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید